جامع خبر:دومین شماره پیام کوتاه بانک سینا با سرشماره ۵۰۰۰۴۸ ثبت و فعال شد. به گزارش جامع خبراز بانک سینا به منظور سهولت در برقراری ارتباط با مشتریان و ارائه سرویس دهی بهتر به هموطنان، دومین شماره پیام کوتاه بانکی با سرشماره ۵۰۰۰۴۸ به عنوان شماره پیامک بانک سینا ثبت و فعال شده است. بر […]

جامع خبر:دومین شماره پیام کوتاه بانک سینا با سرشماره ۵۰۰۰۴۸ ثبت و فعال شد.
به گزارش جامع خبراز بانک سینا به منظور سهولت در برقراری ارتباط با مشتریان و ارائه سرویس دهی بهتر به هموطنان، دومین شماره پیام کوتاه بانکی با سرشماره ۵۰۰۰۴۸ به عنوان شماره پیامک بانک سینا ثبت و فعال شده است.
بر اساس گزارش با فعال شدن دومین شماره پیام کوتاه بانکی بانک سینا، از این پس برخی از پیامک های بانکی شامل پیامک های اطلاع رسانی در خصوص معرفی و ارائه انواع خدمات جدید بانکی و یا انجام عملیات بانکی و تراکنش حسابها اعم از واریز، برداشت و نظیر آن از این شماره به شماره تلفن های اعلام شده از جانب مشتریان ارسال خواهد شد.
بدیهی است که شماره پیام کوتاه بانکی ۲۰۰۰۳۸ نیز که قبلاً تراکنش ها و عملیات بانکی را به گوشی همراه مشتریان بانک ارسال می کرد فعال و متعلق به بانک سینا است.