جامع خبر:معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی مهمترین موانع بهبود محیط کسب وکار گفت: به زودی لایحه ساماندهی قوانین مخل و مزاحم کسب و کار تهیه می شود. به گزارش جامع خبر، شاپور محمدی در این همایش افزود: از همه فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی درخواست شده است تا قوانین مخل و مزاحم کسب […]

جامع خبر:معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی مهمترین موانع بهبود محیط کسب وکار گفت: به زودی لایحه ساماندهی قوانین مخل و مزاحم کسب و کار تهیه می شود.
به گزارش جامع خبر، شاپور محمدی در این همایش افزود: از همه فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی درخواست شده است تا قوانین مخل و مزاحم کسب و کار خود را اعلام کنند.
وی افزود: با تلاش دولت رتبه فضای کسب و کار ایران از ۱۵۲ به ۱۱۸ بهبود یافته است.
محمدی با اشاره به مصوبات هیئت دولت برای بهبود شاخص های مورد نظر بانک جهانی در دو سال گذشته گفت: در اجرای این مصوبات وزارت نیرو، شهرداری تهران و سازمان ثبت و همچنین وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن ، تجارت تلاشهای خوبی انجام دادند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان بورس از جمله زیرمجموعه های وزارت اقتصاد هستند که فعالیت آنها در بهبود شاخص فضای کسب و کار ایران آثار مثبت خود را نشان داده است.
وی گفت: در برخی از شاخصها از جمله انشعاب آب و برق و همچنین مجوز ساخت و ساز ، دستگاههایی مانند وزارت نیرو و شهرداری تهران از هدف گذاری جلوتر حرکت کرده اند.
محمدی ساماندهی مجوزها را یکی دیگر از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و افزود: نخستین بار ۱۸۰۰ مجوز ملی و ۲۱۰۰ مجوز ملی و استانی در سایت ایران مجوز بارگذاری شده است و بعضی از دستگاههای اجرایی مجوزهای غیرضرور خود را حذف کردند.
وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاههایی است که ۴۳۵ مجوز دارد و درحال ساماندهی این مجوزهاست.
محمدی با بیان اینکه طبق قانون اصل ۴۴ در ایران واژه مجوز به همه اجازه نامه ها،‌ استعلامها،‌ گواهینامه ها اطلاق می شود؛ افزود: در دنیا مجوز فقط برای خود مجوز شناخته می شود و در این جهت در ایران ۵۰۰ مجوز داریم و بقیه استعلامهای مرتبط با مجوزهاست که حذف مجوزهای غیر ضرور و الکترونیکی شدن سایر مجوزها در دستور کار قرار دارد.