جامع خبر:مدیر عامل بانک شهر با اشاره به محور فعالیت‌های این بانک بر اساس مسئولیت اجتماعی، بر لزوم تهیه پیوست زیست‌محیطی برای هر پروژه شهری تاکید کرد. به گزارش جامع خبراز بانک شهر، دکتر حسین محمدپورزرندی، با تاکید بر این‌ که یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار شهری توجه به مباحث ‌محیط زیست است، اظهار […]

جامع خبر:مدیر عامل بانک شهر با اشاره به محور فعالیت‌های این بانک بر اساس مسئولیت اجتماعی، بر لزوم تهیه پیوست زیست‌محیطی برای هر پروژه شهری تاکید کرد.
به گزارش جامع خبراز بانک شهر، دکتر حسین محمدپورزرندی، با تاکید بر این‌ که یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار شهری توجه به مباحث ‌محیط زیست است، اظهار کرد: امروزه شهرها، مسئول ۷۵درصد مصرف انرژی جهانی، ۸۰درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای و اصلی‌ترین تولید‌کننده ضایعات در جهان هستند.
مدیر عامل بانک شهر افزود: شهرها از بعد زیست‌محیطی هم تهدید به شمار می‌آیند و هم فرصت؛ تهدید از آن جهت که تمرکز بالای جمعیت، تولید، مصرف انرژی، آب، کالا و خدمات در آنها، فشار بسیار شدیدی را بر محیط زیست محلی و منطقه‌ای و جهانی وارد می‌آورد و فرصت از این جهت که می‌توانند با مشارکت مردمی در صیانت از منابع طبیعی نقش بسزایی بازی کنند.
پورزرندی در ادامه با اشاره به اقدامات بانک شهر در راستای حمایت از محیط زیست، خاطر نشان کرد: به این منظور تا کنون، تفاهم‌نامه‌های متعددی نیز در بسیاری از موضوعات با سازمان حفاظت از محیط زیست منعقد شده است.
وی با تاکید بر اهمیت پیوست زیست‌محیطی برای پروژه‌های شهری خاطر نشان کرد: همچنین در بحث انرژی‌های پاک و با تشکیل گروه پترو انرژی به دنبال انرژی‌های پاک حاصل از انرژی‌هایی مانند پسماند و انرژی خورشیدی هستیم و از این پروژه‌ها حمایت مالی می‌کنیم.