جامع خبر:مدیرعامل بیمه سرمد، امکان همکاری با بانک شهر را از مزیت‌های این شرکت دانست. به گزارش جامع خبراز بانک شهر، وی گفت: با این امکان می‌توان در سطح کشور و متناسب با خصوصیات مشتریان در هر منطقه، نیازهای بیمه ای را شناسایی، طراحی و معرفی کرد. علیرضا هادی افزود: از نظر ما هر فرد […]

جامع خبر:مدیرعامل بیمه سرمد، امکان همکاری با بانک شهر را از مزیت‌های این شرکت دانست.
به گزارش جامع خبراز بانک شهر، وی گفت: با این امکان می‌توان در سطح کشور و متناسب با خصوصیات مشتریان در هر منطقه، نیازهای بیمه ای را شناسایی، طراحی و معرفی کرد.
علیرضا هادی افزود: از نظر ما هر فرد یک مشتری است و هر مشتری مجموعه¬ای از نیازهای بیمه ای است که متناسب با هر نوع فعالیت، سلیقه و نیاز بیمه‌ای باید به آن توجه کرد و اگر در این مسیر قبل از هر چیز در مقام مشاور صادق و صریح بیمه‌گذار قرار بگیریم، به مسئولیت اجتماعی خود عمل کرده¬ایم و مشتری نیز به ما اعتماد کرده و ما را به دیگران معرفی خواهد کرد.
وی ادامه داد: در این مسیر زیرساخت های مناسبی در موضوعات فنی، تحقیق و توسعه، مالی و فناوری‌اطلاعات شرکت فراهم کرده ایم که می‌تواند، در توسعه فعالیت‌های شرکت به ویژه در بیمه‌های زندگی و خرد موثر واقع شده و آحاد مردم جامعه را از آن بهره‌مند کرد.
مدیرعامل بیمه سرمد، امکان استفاده از دو شبکه بانکی بزرگ در کشور همچون بانک صادرات ایران و بانک شهر را به عنوان یکی از امتیازات بیمه سرمد برشمرد که می‌تواند در وله نخست در سطح کشور و متناسب با خصوصیات مشتریان در هر منطقه نیازهای بیمه ای را شناسایی، طراحی و معرفی کند و در مرحله بعد در نزدیک‌ترین نقطه به مشتری خدمات بیمه¬ای و به ویژه بیمه زندگی را عرضه کند.
هادی ادامه داد: بانک – بیمه(Bancassurance) در چند دهه اخیر در کشورهای توسعه‌یافته و به ویژه اروپایی از جایگاه قوی نزد سهام‌داران و مشتریان برخوردار شده و استقبال مردم نیز به خصوص در بیمه¬های زندگی توانسته، به این مقوله رویکرد مشتری‌مدارانه و پاسخ به نیاز مشتری، ببخشد.