جامع خبر:مدیرعامل برج میلاد تهران حامد رهنما را به عنوان مدیر جدید فرهنگ و ارتباطات یادمان ملی ایرانیان معرفی کرد. به گزارش جامع خبرازروابط عمومی برج میلاد تهران، مراسم معرفی مدیر جدید فرهنگ و ارتباطات برج میلاد تهران با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران مجموعه برج میلاد تهران ظهر امروز (یکشنبه ۱۵ آذرماه) برگزار شد. […]

جامع خبر:مدیرعامل برج میلاد تهران حامد رهنما را به عنوان مدیر جدید فرهنگ و ارتباطات یادمان ملی ایرانیان معرفی کرد.

به گزارش جامع خبرازروابط عمومی برج میلاد تهران، مراسم معرفی مدیر جدید فرهنگ و ارتباطات برج میلاد تهران با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران مجموعه برج میلاد تهران ظهر امروز (یکشنبه ۱۵ آذرماه) برگزار شد.
در سوابق حامد رهنما مسئولیت هایی چون معاون فرهنگسرای رسانه، دبیر جشنواره گزارش یک نگرانی، رئیس اداره همکاری های مرکز مشارکت های سازمان های فرهنگی هنری شهرداری تهران و… دیده می شود.
در این مراسم علیرضا شریفی مدیرعامل برج میلاد تهران از زحمات شاهین مظفری مدیر پیشین روابط عمومی برج میلاد تهران تقدیر کرد و سپس حامد رهنما را به عنوان مدیر جدید فرهنگ و ارتباطات یادمان ملی ایرانیان معرفی کرد.