جامع خبر:در جلسه ای که با حضور اعضای هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان تشکیل گردید، مهندس منصور یزدی زاده به عنوان عضو هیات مدیره این شرکت انتخاب شد. به گزارش جامع خبراز بورس کالای ایران، در جلسه هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان، پس از انتخاب مهندس منصور یزدی زاده به عنوان عضو هیات […]

جامع خبر:در جلسه ای که با حضور اعضای هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان تشکیل گردید، مهندس منصور یزدی زاده به عنوان عضو هیات مدیره این شرکت انتخاب شد.
به گزارش جامع خبراز بورس کالای ایران، در جلسه هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان، پس از انتخاب مهندس منصور یزدی زاده به عنوان عضو هیات مدیره این شرکت ، از خدمات و زحمات دکتر اردشیر سعد محمدی در دوران عضویت در هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان قدردانی به عمل آمد. لازم به ذکر است دکتر سعد محمدی با حکم دکتر آیت اللهی، به عنوان مشاور مدیرعامل در امور معدن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) منصوب گردید