جامع خبر: شورای پول و اعتبار، نرخ سود اعتبار مربوط به تأمین مالی کالاهای واسطه‌ای از محل منابع بانک مرکزی برای بانک‌های عامل را ۱۸ درصد و خرید دین اسناد از این محل را با نرخ ۲۰ درصد برای تولیدکنندگان، تصویب کرد. به گزارش جامع خبراز بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و یازدهمین […]

جامع خبر: شورای پول و اعتبار، نرخ سود اعتبار مربوط به تأمین مالی کالاهای واسطه‌ای از محل منابع بانک مرکزی برای بانک‌های عامل را ۱۸ درصد و خرید دین اسناد از این محل را با نرخ ۲۰ درصد برای تولیدکنندگان، تصویب کرد.
به گزارش جامع خبراز بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر سه شنبه در محل بانک مرکزی تشکیل شد، این شورا تا اطلاع ثانوی با تقلیل نرخ سپرده قانونی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز (تسهیلات مسکن اوراق گواهی حق‌تقدم) از ۱۰ درصد به ۲ درصد و همچنین تعیین حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی برای تسهیلات این حساب به میزان ۱۸٫۵ درصد، با الزام به رعایت تعادل در منابع و مصارف این حساب از سوی بانک مسکن، موافقت کرد.
شورای پول و اعتبار همچنین”دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی” را در ۵۸ ماده و ۲۰ تبصره، تصویب کرد.