جامع خبر:باتری های لیتیوم مخابراتی در نمایشگاه الکامپ توسط شرکت فرپام به صورت رسمی در یک نشست خبری رونمایی و معرفی شد. این باتری ها به زودی جایگزین باتری های سیلداسید شده و بازار این محصول را متحول می کنند. به گزارش جامع خبر مهندس ناظمیان مدیرعامل شرکت فرپام با اشاره به تکنولوژی های روز […]

جامع خبر:باتری های لیتیوم مخابراتی در نمایشگاه الکامپ توسط شرکت فرپام به صورت رسمی در یک نشست خبری رونمایی و معرفی شد. این باتری ها به زودی جایگزین باتری های سیلداسید شده و بازار این محصول را متحول می کنند.
به گزارش جامع خبر مهندس ناظمیان مدیرعامل شرکت فرپام با اشاره به تکنولوژی های روز دنیا در این محصول گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که از تکنولوژی های جدید عقب نباشیم.
گفتنی است این نشست با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد ویژگی ها و مزایای باتری های لیتیوم مخابراتی در مقایسه با باتری های سیلد اسید به طور مشروح بررسی شد.وبه سوالات خبرنگاران پاسخ داده شد.