جامع خبر:معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی همکاری این سازمان و نهادهای آموزشی کشور را مناسب ارزیابی کرد و گفت: برای آشنایی مردم با مفاهیم تأمین اجتماعی تعامل مطلوبی میان این سازمان با آموزش و پرورش و دانشگاهها ایجاد شده است. همکاری مناسبی میان سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای آموزشی کشور برقرار شده است […]

جامع خبر:معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی همکاری این سازمان و نهادهای آموزشی کشور را مناسب ارزیابی کرد و گفت: برای آشنایی مردم با مفاهیم تأمین اجتماعی تعامل مطلوبی میان این سازمان با آموزش و پرورش و دانشگاهها ایجاد شده است.
همکاری مناسبی میان سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای آموزشی کشور برقرار شده است

به گزارش جامع خبرازسازمان تأمین اجتماعی، دکتر منصور اعتصامی در سمینار “آموزش عالی و سیاستگذاری رفاه و تأمین اجتماعی؛ پیوند نظر و عمل” که با حضور مدیران این سازمان و اساتید دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: اگر بتوانیم مدیران اجرایی کشور را به نقطه تفکر برسانیم کار بزرگی انجام داده ایم.
وی با بیان اینکه اعتراف به ندانستن قدم اول در کسب دانش است، اظهار داشت: باید کارشناسان و مدیران سازمان ها برای ارائه فکر و اندیشه ارزش قائل شوند.
دکتر اعتصامی با اشاره به احیای معاونت فرهنگی و اجتماعی و موسسه عالی پژوهش در سازمان تأمین اجتماعی گفت: احیای این دو مجموعه حاکی از نگرش و رویکرد نوین در این سازمان است که حرکت بر اساس واقعیت و تصمیمات مبتنی بر آرمان ها مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اخلاق حرفه ای باید بر رفتار انسان ها حاکم باشد و نسبت به بهبود وضع جامعه دغدغه داشته باشند، تصریح کرد: پژوهش های دانشگاهی نیز باید مسئله محور باشند و مشکلات و نیازهای جامعه را ارزیابی کنند.
دکتر اعتصامی با اشاره به فعالیتهای حوزه فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی گفت: مقرر شد برای افزایش آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با مفاهیم تأمین اجتماعی، این مفاهیم در کتب درسی درج تا موضوعات بیمه ترویج شود.
وی افزود: برای این منظور همکاری خوبی میان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است.
دکتر اعتصامی در خصوص مشارکت سازمان تأمین اجتماعی با دانشگاهها نیز گفت: جلسات هم اندیشی اقتصاد مقاومتی از سوی این سازمان در بسیاری از دانشگاههای کشور برگزار شد که در اجرای این حرکت، مدیران استانی سازمان همکاری مناسبی داشتند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی از همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور برای ترویج مفاهیم بیمه در دروس دانشگاهی خبر داد و گفت: از تمام ظرفیت ها برای تعامل با نهادهای آموزشی استفاده می کنیم.