جامع حبر:شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی طی هشت ماهه نخست سال جاری ، مبلغ ۱۳ میلیارد و۸۵۲ میلیون ریال تسهیلات برای مکانیزاسیون کشاورزی به متقاضیان پرداخت کرده است . به گزارش جامع خبر از بانک کشاورزی ، با پرداخت این مبلغ تسهیلات ، ۱۲۳ دستگاه تراکتور و ادوات کشاورزی خریداری شده وارد چرخه مکانیزاسیون […]

جامع حبر:شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی طی هشت ماهه نخست سال جاری ، مبلغ ۱۳ میلیارد و۸۵۲ میلیون ریال تسهیلات برای مکانیزاسیون کشاورزی به متقاضیان پرداخت کرده است .

به گزارش جامع خبر از بانک کشاورزی ، با پرداخت این مبلغ تسهیلات ، ۱۲۳ دستگاه تراکتور و ادوات کشاورزی خریداری شده وارد چرخه مکانیزاسیون کشاورزان این استان شد.