جامع خبر:پرداخت سود سهامداران شرکت سبحان دارو مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ٩٣ از طریق شعب بانک صادرات ایران آغاز شد. به گزارش جامع خبراز بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت سبحان دارو سود سهام سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ٩٣ از طریق کلیه […]

جامع خبر:پرداخت سود سهامداران شرکت سبحان دارو مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ٩٣ از طریق شعب بانک صادرات ایران آغاز شد.
به گزارش جامع خبراز بانک صادرات ایران،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شرکت سبحان دارو سود سهام سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ٩٣ از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران از روز چهار شنبه بیست و پنجم آذرماه قابل پرداخت است. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوطه به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند.
شایان ذکر است پرداخت سود طرح مذکور صرفاً توسط بانک صادرات ایران انجام پذیرفته و سهامداران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی با شماره تلفن: ۶۶۵۶٨١٨١ شرکت سبحان دارو تماس بگیرند.
گفتنی است بانک صادرات ایران با ٢۶٠٠ شعبه در سراسر کشور، ٣٩١ هزار و٢۵٠ دستگاه پایانه فروش متصل به حسابهای این بانک، ۴۶١ هزار مشتری اینترنتی و ارایه خدمات متنوع و به روز بانکی، به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور نقش بسزایی در ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیکی و نهادینه شدن فرهنگ بانکداری نوین در جامعه دارد.