جامع خبر:سود سهام بیش از ۸۵ درصد سهامداران بانک سینا پرداخت شده است. به گزارش جامع خبراز بانک سینا از تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال جاری که پرداخت سود عملکرد سال مالی ۹۳ سهامداران حقیقی این بانک آغاز شده، تاکنون بیش از ۸۵ درصد سود سهام عملکرد سال مذکور سهامداران حقیقی با مراجعه به شعب […]

جامع خبر:سود سهام بیش از ۸۵ درصد سهامداران بانک سینا پرداخت شده است.
به گزارش جامع خبراز بانک سینا از تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال جاری که پرداخت سود عملکرد سال مالی ۹۳ سهامداران حقیقی این بانک آغاز شده، تاکنون بیش از ۸۵ درصد سود سهام عملکرد سال مذکور سهامداران حقیقی با مراجعه به شعب بانک پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش، بانک سینا از سهامداران حقیقی که برای دریافت سود سهام خود اقدام ننموده اند دعوت به عمل آورده است تا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور ضمن همراه داشتن شناسنامه یا کارت ملی و وکلای سهامداران به همراه وکالتنامه، جهت دریافت سود خود اقدام نمایند.
گفتنی است پرداخت سود سهامداران حقوقی بانک نیز طبق جدول زمانبندی سود پیشنهادی هیات مدیره بانک از اول دی آغاز خواهد شد. اضافه می گردد این بانک برای عملکرد سال مالی ۹۳ به ازای هر سهم مبلغ ۲۰۰ ریال سود تقسیم نمود.