جامع خبر:​تعداد کارتهای الکترونیکی صادره توسط بانک صادرات ایران به دنبال استقبال هموطنان از خدمات این بانک تا پایان مهرماه امسال از مرز۵٣ میلیون کارت الکترونیکی گذر کرد. به گزارش جامع خبراز بانک صادرات ایران، این بانک در راستای جلب رضایت مشتریان، ارتقای کیفی خدمات، تنوع بخشی به محصولات و توسعه بانکداری الکترونیک، نسبت به […]

جامع خبر:​تعداد کارتهای الکترونیکی صادره توسط بانک صادرات ایران به دنبال استقبال هموطنان از خدمات این بانک تا پایان مهرماه امسال از مرز۵٣ میلیون کارت الکترونیکی گذر کرد.
به گزارش جامع خبراز بانک صادرات ایران، این بانک در راستای جلب رضایت مشتریان، ارتقای کیفی خدمات، تنوع بخشی به محصولات و توسعه بانکداری الکترونیک، نسبت به صدور و تحویل انواع کارت بانکی به مشتریان و متقاضیان دراسرع وقت اقدام می نماید. بر این اساس تا پایان مهر ماه امسال ۵٣ میلیون و ۵٠١هزار کارت الکترونیکی بانکی صادر و تحویل مشتریان نموده است که از این تعداد، بیش از ٣٧میلیون کارت مربوط به سپهر کارت های صادره می باشد.
این گزارش حاکی است از بین انواع کارتهای الکترونیکی، کارتهای سپهر با توجه به قابلیتهای زیاد آن که امکان دریافت و انتقال وجه از طریق دستگاههای خودپرداز، خرید online از طریق بسترهای اینترنتی، خرید با استفاده از دستگاههای پایانه فروش و… را برای مشتریان فراهم میسازد بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است.
دارندگان سپهرکارتها میتوانند از خدمات متنوع دستگاههای خودپرداز، خدمت پرداخت تلفنی قبوض و تلفنبانک از طریق سامانه صدای سپهر (٠٩۶٠٢)، پایانههای فروش نصب شده در فروشگاههای معتبر سراسر کشور و دستگاههای کارتخوان شعب استفاده نمایند.
گفتنی است بانک صادرات ایران با ٢۶٠٠ شعبه در سراسر کشور، ٣٨۶ هزار و ٧۵٠ دستگاه کارتخوان متصل به حسابهای این بانک، ۴۵۴ هزار مشتری اینترنتی و ارایه انواع خدمات متنوع نوین بانکی به عنوان بزرگترین بانک بورسی خصوصی کشور نقش موثری در توسعه و نهادینه کردن فرهنگ بانکداری الکترونیک در جامعه ایفا نموده است.