جامع خبر:مهندس بهروز محمدزاده از اجرای طرح جهادی آموزش مستقیم و چهره به چهره به شهروندان در راستای کمپین آسمان آبی، زمین پاک همزمان با آلوده ترین روزهای تهران در منطقه ۱۷ خبر داد. به گزارش جامع خبراز شهرداری منطقه ۱۷، طرح جهادی آموزش به شهروندان در راستای کمپین آسمان آبی،زمین پاک و همزمان با […]

جامع خبر:مهندس بهروز محمدزاده از اجرای طرح جهادی آموزش مستقیم و چهره به چهره به شهروندان در راستای کمپین آسمان آبی، زمین پاک همزمان با آلوده ترین روزهای تهران در منطقه ۱۷ خبر داد.

به گزارش جامع خبراز17 شهرداری منطقه ۱۷، طرح جهادی آموزش به شهروندان در راستای کمپین آسمان آبی،زمین پاک و همزمان با نیمه اول دی ماه در این منطقه برگزار شد.

شهردار منطقه ۱۷ با اشاره به حضور تمامی اقشار در این طرح جهادی گفت: یکی از اصلی ترین اهداف طرح خط سفید رعایت قوانین و مقررات ترافیکی و کاهش آلودگی هواست. با این طرح جهادی و آموزش قوانین و مقررات ترافیکی، شهروندان سهم گسترده ایی در کاهش آلودگی هوا ایفا کردند.

گفتنی ست اجرای این طرح تا پایان دی ماه و هفته هوای پاک ادامه خواهد داشت.