جامع خبر: سرویس های بانکداری اینترنتی بانک ملت در روز جمعه ۴ دی ماه سال جاری با چند ساعت قطعی یا اختلال روبرو خواهد شد. به گزارش جامع خبراز بانک ملت، به منظور بهینه سازی سیستم های بانکی بانک ملت ، تغییرات طراحی شده از ساعت یک تا ۹ بامداد روز جمعه ۴ دی ماه […]

جامع خبر: سرویس های بانکداری اینترنتی بانک ملت در روز جمعه ۴ دی ماه سال جاری با چند ساعت قطعی یا اختلال روبرو خواهد شد.

به گزارش جامع خبرازبانک ملت1 بانک ملت، به منظور بهینه سازی سیستم های بانکی بانک ملت ، تغییرات طراحی شده از ساعت یک تا ۹ بامداد روز جمعه ۴ دی ماه سال ۹۴ در سایت این بانک انجام خواهد شد.
بر این اساس تمامی خدمات بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی و حقوقی ، همراه بانک ، سامانه محب و سامانه سیاق در بازه زمانی یاد شده ، قطع و یا با اختلال روبرو خواهد شد.