جامع خبر: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۷ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۱۸۶۱.۱‌هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ۷ ماهه سال گذشته مبلغ ۸۸.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۵.۰ درصد) افزایش داشته است. به گزارش جامع خبرازبانک مرکزی ، سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ۷ ماهه […]

جامع خبر: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۷ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۱۸۶۱.۱‌هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ۷ ماهه سال گذشته مبلغ ۸۸.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۵.۰ درصد) افزایش داشته است.

به گزارش جامع خبرازبانک مرکزی ، سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ۷ ماهه سال جاری ۵۴۴.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۹.۳ درصد) بوده که نسبت به ۷ ماهه سال گذشته ۷.۲ هزار میلیارد ریال (معادل ۱.۳ درصد) کاهش داشته است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۷ ماهه سال جاری مبلغ ۱۱۶۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۶۲.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با ۷ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۰۱.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۹.۵ درصد افزایش داشته است.
در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود که سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۷ ماهه سال جاری معادل ۴۴۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۱۶۰.۹ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.
ملاحظه می‌شود از ۵۴۴.۶ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۴ درصد آن (مبلغ ۴۴۳.۳ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای نمود