امضای تفاهم‌نامه بانک شهر با شهرداری زنجان جامع خبر: در سفر مدیرعامل بانک شهر به استان زنجان، تفاهم‌نامه همکاری با شهرداری این شهر امضاء شد. مطلب در سایت اصلی

امضای تفاهم‌نامه بانک شهر با شهرداری زنجان
جامع خبر: در سفر مدیرعامل بانک شهر به استان زنجان، تفاهم‌نامه همکاری با شهرداری این شهر امضاء شد.
مطلب در سایت اصلی