جامع خبر:تبلیغ بانک شهر با عنوان “کارت شهروندی” به عنوان تبلیغ برتر از نگاه رسانه مانیتورینگ تبلیغاتی کشور معرفی شد. به گزارش جامع خبراز بانک شهر، پایگاه نمایش آنلاین آگهی‌های تلویزیونی ایران به عنوان رسانه مانیتورینگ تبلیغاتی کشور، تبلیغ این بانک را با موضوع “کارت شهروندی” و با استفاده از تکنیک کتاب، به عنوان تبلیغ […]

جامع خبر:تبلیغ بانک شهر با عنوان “کارت شهروندی” به عنوان تبلیغ برتر از نگاه رسانه مانیتورینگ تبلیغاتی کشور معرفی شد.
به گزارش جامع خبراز بانک شهر، پایگاه نمایش آنلاین آگهی‌های تلویزیونی ایران به عنوان رسانه مانیتورینگ تبلیغاتی کشور، تبلیغ این بانک را با موضوع “کارت شهروندی” و با استفاده از تکنیک کتاب، به عنوان تبلیغ برتر در میان ۴۳۲تبلیغ تلویزیونی کشور در مهرماه اعلام کرد.
بر این اساس، در این تبلیغ، به معرفی قابلیت‌های کارت شهروندی در قالب کتاب و به صورت سه بعدی پرداخته شده است که این تبلیغ به دلیل خاص بودن نوع تکنیک در معرفی خدمات این کارت، به عنوان تبلیغ برتر مطرح شد.
مراحل تولید و پیش تولید این تبلیغ دو ماه زمان برده است که در مهرماه سال‌جاری با انتخاب داوران این پایگاه، به عنوان تبلیغ برتر تلویزیونی کشور معرفی شد.