به گزارش جامع خبراز بانک شهر، دکتر حسین محمدپورزرندی با بیان این‌ مطلب اظهار کرد: در گذشته شعارهای بسیاری در خصوص گسترش بانکداری مجازی مطرح می‌شد اما امروز بانک شهر توانسته این شعار را عملیاتی کند. وی افزود: شعبه‌های مجازی بانک شهر با قابلیت ارائه بیشترین خدمات بانکی در سراسر کشور به صورت ۲۴‌ساعته فعال […]

به گزارش جامع خبراز بانک شهر، دکتر حسین محمدپورزرندی با بیان این‌ مطلب اظهار کرد: در گذشته شعارهای بسیاری در خصوص گسترش بانکداری مجازی مطرح می‌شد اما امروز بانک شهر توانسته این شعار را عملیاتی کند.
وی افزود: شعبه‌های مجازی بانک شهر با قابلیت ارائه بیشترین خدمات بانکی در سراسر کشور به صورت ۲۴‌ساعته فعال است و اخیراً ضمانتنامه‌های مختلف بانکی نیز در شعبه‌های مجازی این بانک ارائه می‌شود.
پورزرندی در ادامه با اشاره به استقبال شهروندان از خوددریافت‌های بانک شهر گفت: این استقبال در کلانشهرها و همچنین شهرهای اقماری بسیار چشمگیر بوده است، به طوری‌که در این زمینه ۴ تا ۵درصد از اهداف پیشبینی‌شده جلوتر هستیم.
مدیرعامل بانک شهر در ادامه با اشاره به افزایش سرمایه بانک شهر اظهار کرد: سرمایه این بانک هم اکنون به حدود ۱۶هزار میلیارد ریال افزایش یافته و در میان بانک‌های خصوصی نیز در جمع سه بانک اول قرار دارد.