جامع خبر:رئیس اداره سازمان و بهبود روش‌های بانک گردشگری، از طرف پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به‌عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت. به گزارش جامع خبراز بانک گردشگری، «بهروز شریفی مقدم»، رئیس اداره سازمان و بهبود روش‌های بانک گردشگری، در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر نظام پولی و بانکی کشور […]

جامع خبر:رئیس اداره سازمان و بهبود روش‌های بانک گردشگری، از طرف پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به‌عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش جامع خبراز بانک گردشگری، «بهروز شریفی مقدم»، رئیس اداره سازمان و بهبود روش‌های بانک گردشگری، در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر نظام پولی و بانکی کشور که با حضور ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، «علی دیواندری»، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و جمعی از مدیران ارشد و کارشناسان بانکی در بانک مرکزی برگزار شد به‌عنوان پژوهشگر منتخب مورد تقدیر قرار گرفت.

در این مراسم ضمن معرفی دو کتاب برتر حوزه پولی و بانکی و ۶ مقاله برتر، از ۱۸ پژوهشگر برتر شبکه بانکی تقدیر شد. گفتنی است پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به‌منظور تشویق و ترغیب پژوهشگران به خلق آثار علمی ماندگار در زمینه پولی و بانکی همزمان با هفته پژوهش، هر ساله این مراسم را در چهار حوزه تخصصی پول و ارز، بانکداری، بانکداری اسلامی و بانکداری الکترونیک برگزار می‌کند.