جامع خبر:​مجموع تعداد تراکنش‌های بانکی دستگاه‌های پایانه فروش متصل به حسابهای بانک صادرات ایران در آبان ماه سالجاری نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال قبل ٣١ درصد رشد را نشان می‌دهد. به گزارش جامع خبراز بانک صادرات ایران، این بانک در راستای افزایش سطح دسترسی مردم به ابزارهای نوین بانکی و کاهش هزینه‌ها، ترافیک […]

جامع خبر:​مجموع تعداد تراکنش‌های بانکی دستگاه‌های پایانه فروش متصل به حسابهای بانک صادرات ایران در آبان ماه سالجاری نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال قبل ٣١ درصد رشد را نشان می‌دهد.
به گزارش جامع خبراز001 بانک صادرات ایران، این بانک در راستای افزایش سطح دسترسی مردم به ابزارهای نوین بانکی و کاهش هزینه‌ها، ترافیک و آلودگی هوا، توسعه این ابزارها را در اولویت قرارداده است. آمارهای عملکردی حاکی از آن است که حدود ٣٩ میلیون تراکنش¬ توسط پایانه های فروش متصل به حسابهای این بانک در آبان ماه انجام گرفته که این میزان بیانگر رشد ٣١درصدی تراکنش ها نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال٩٣ می باشد.
همچنین گزارش یاد شده بیانگر رشد ١۴ درصدی تعداد کل تراکنش‌های سیستم سپهر در آبان ماه سال جاری نسبت مقطع مشابه در سال قبل می باشد که این میزان رشد حاکی استقبال بیشتر مردم از خدمات نوین این بانک است.
گفتنی است این بانک با ۴۶١ هزار مشتری اینترنتی با میانگین حدود ١٢ میلیون تراکنش در ماه با رشد ٢١درصدی، تعداد ٣٩١هزار دستگاه پایانه فروش (کارتخوان) متصل به حسابهای بانک صادرات ایران و صدور حدود ۵٣ میلیون انواع کارتهای الکترونیک به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور نقش بسزایی در ترویج بانکداری نوین دارد.