جامع خبر: مسابقه کشتی گرامیداشت جند جانبه یادبودسردارپاسدار شهید حسین همدانی باحضور ۱۵تیم ازتهران .توابع تهران وکرج در رده های سنی خردسالان ونونهالان برگزار می گردد به گزارش جامع خبرمجتبی حسینی نایب رییس هیت کشتی باقرشهرومسءول برگزاری مسابقات گفت :هدف ازبرگزاری این مسابقات تشویق مردم به ورزش پهلوانی کشتی است که دراین منطقه برای چندمین […]

جامع خبر: مسابقه کشتی گرامیداشت جند جانبه یادبودسردارپاسدار شهید حسین همدانی باحضور ۱۵تیم ازتهران .توابع تهران وکرج در رده های سنی خردسالان ونونهالان برگزار می گردد
به گزارش جامع خبرمجتبی حسینی نایب رییس هیت کشتی باقرشهرومسءول برگزاری مسابقات گفت :هدف ازبرگزاری این مسابقات تشویق مردم به ورزش پهلوانی کشتی است که دراین منطقه برای چندمین باراست که برگزارمی شود
وی گفت:این مسابقات درچهاررده سنی پهلوانک.خردسالان.نونهالان ونوجوانان و۳۱ وزن با حضور۴۰۰کشتی گیردرروزجمعه ۱۸/۱۰/۹۴درمجموعه ورزشی فدک باقزشهربرگزار می شود.
حسینی درپایان خاطرنشان کرداین مسابقات توسط هیت کشتی باقرشهروحمایت همه جانبه اعضای شورای شهرکه همیشه یاورورزشکاران این منطقه بوده وهستندوهمچنین شهرداربرگزار می شود.
IMG_20160101_171015