جامع خبر:وزارت نفت ۱٢ موافقتنامه همکاری انجام طرح های اولویت دار حوزه پایین دست صنعت نفت را با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور امضا کرد. به گزارش جامع خبرمدیران عامل سه شرکت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت شامل شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده […]

جامع خبر:وزارت نفت ۱٢ موافقتنامه همکاری انجام طرح های اولویت دار حوزه پایین دست صنعت نفت را با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور امضا کرد.

به گزارش جامع خبرمدیران عامل سه شرکت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت شامل شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی امروز یکشنبه ١٢ موافقتنامه همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برگزیده امضا کردند.

این موافقت نامه ها با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امضا شد.

بر این اساس، سه طرح شرکت ملی گاز ایران شامل طرح های گاز طبیعی مایع، ال ان جی، تصفیه و شیرین سازی و توربین های گازی و اندازه گیری هوشمند در این مراسم به دانشگاه های تهران، پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه علم و صنعت و شرکت OTC سپرده شد.

این طرح ها برای مدت پنج سال و با هزینه حدود ٩١ میلیارد تومان به این دانشگاه ها واگذار شده است.
همچنین چهار طرح مطالعاتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی شامل متانول، الفین، پروپیلین و کاتالیست های پلی الفین به ترتیب به دانشگاههای شیراز، تربیت مدرس، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و صنعتی امیرکبیر واگذار شد.

ارزش این موافقنامه ها نیز نزدیک به ١١٠ میلیارد تومان برآورد می شود که قرار است در پنج سال اجرا شود.

همچنین مطالعه پنج طرح شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برای مدت پنج سال با اعتبار ٢٣٨ میلیارد تومان به دانشگاه های تهران، شیراز، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و صنعتی اصفهان واگذار شد.

بر این اساس، طرح ارتقای نفت سنگین و باقیمانده های سنگین، ایزومریزاسیون نفتای سنگین، تبدیل کاتالیستی نفتا (CCR)، گوگردزدایی از نفتا و میان تقطیر (HDS) و هیدروکراکینگ به دانشگاه های داخلی سپرده شده است.