جامع خبر: به منظور پرداخت مطالبات مراکز درمانی دولتی از سازمان تأمین اجتماعی توافقنامه همکاری مشترکی به امضای وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ مدیران عامل سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران رسید. به گزارش جامع خبراز سازمان تأمین اجتماعی، دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی […]

جامع خبر: به منظور پرداخت مطالبات مراکز درمانی دولتی از سازمان تأمین اجتماعی توافقنامه همکاری مشترکی به امضای وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ مدیران عامل سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران رسید.

به گزارش جامع خبراز سازمان تأمین اجتماعی، دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم امضای این توافقنامه گفت: ما به طور مداوم به دنبال راهکارهای جدید هستیم تا بتوانیم منابع طرح تحول سلامت را تأمین کنیم و با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که در رابطه با تأمین هزینه‌ها و دریافت منابع برای سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد؛ برای رفع این مشکل و اینکه بیمه‌ها بتوانند منابع طرح تحول سلامت را تأمین کنند، بررسی‌هایی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که از عامل سوم کمک بگیریم.
دکتر ربیعی افزود: با این توافقنامه، قانونی که از چند سال قبل معطل مانده بود محقق می‌شود و بر این اساس بیمارستان‌های دولتی اسناد خود را به بانک تحویل می‌دهند و ۶۰ درصدی که بیمه ها بایستی پرداخت کنند تا ۱۵ روز پرداخت شده و ما بقی آن نیز پس از بررسی پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه با امضای این توافقنامه برای تأمین منابع و رابطه مالی بین سازمان تأمین اجتماعی و مراکز درمانی دولتی راه حلی اصولی اتخاذ شده است، اظهار داشت: برای پرداخت بدهی‌های سابق نیز تدابیری اندیشیده‌ایم. بدهی تا اردیبهشت بیمارستانها پرداخت شده و در رابطه با داروخانه ها و پزشکان جلوتر هم هستیم.
دکتر ربیعی ادامه داد: با تأمین مالی از منابع بانکی امیدواریم بدهی تا مهر ماه را بزودی تسویه کنیم و بعد از مهر ماه نیز با این توافقنامه و روشن شدن نحوه تسویه مطالبات مراکز درمانی دولتی از سازمان تأمین اجتماعی مسیر برای اجرای هرچه بهتر و موفق‌تر طرح تحول سلامت هموار می‌شود.
دکترقاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این مراسم گفت: این توافقنامه در مورد استفاده از ظرفیت بانک رفاه کارگران برای پرداخت هزینه خدماتی است که سازمان تأمین اجتماعی از بیمارستانهای وزارت بهداشت خریداری می‌کند.
وی افزود: با حضور بانک رفاه کارگران به عنوان عامل سوم، در واقع برای دریافت هزینه اسنادی که وزارت بهداشت تحویل می‌دهد، پشتیبانی پیدا می‌شود و به نظر می‌رسد که در روابط مالی بین بیمارستان‌ها و سازمان تأمین اجتماعی گشایشی ایجاد می‌شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: توافقی که انجام شد بدون هیچ مشکلی خواهد توانست برای همیشه یک رابطه منطقی بین مراکز درمانی دولتی و سازمان تأمین اجتماعیتعریف کندو ما فکر می‌کنیم که مراکز درمانی دولتی با این تفاهم خواهند توانست خدمات بهتری را ارائه دهند.
علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در این مراسم امضای توافقنامه همکاری جدید را خدمت جدیدی از بانک رفاه کارگران به بخش سلامت کشور دانست و گفت: بانک رفاه کارگران به عنوان عامل سوم وارد شده و مطالبات بیمارستان‌های دولتی از سازمان تأمین اجتماعی را در مدت ۱۵ روز پرداخت می‌کند.
وی افزود: این استراتژی جدید بانک رفاه کارگران است که بتواند به خدمت رسانی مراکز درمانی دولتی کمک کند و مسئولیت اجتماعی خود را در این رابطه انجام دهد.