جامع خبر:بانک مرکزی شاخص های عمده اقتصادی سه ماهه نخست امسال را اعلام کرد که بر این اساس مجموع بدهی های خارجی(پایان دوره) پنج هزار و ۴۸۴ میلیون دلار و نرخ بیکاری نیز ۱۰.۸ درصد بوده است. به گزارش جامع خبربر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی پارسال با نفت، سه درصد و بدون […]

جامع خبر:بانک مرکزی شاخص های عمده اقتصادی سه ماهه نخست امسال را اعلام کرد که بر این اساس مجموع بدهی های خارجی(پایان دوره) پنج هزار و ۴۸۴ میلیون دلار و نرخ بیکاری نیز ۱۰.۸ درصد بوده است.

به گزارش جامع خبربر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی پارسال با نفت، سه درصد و بدون نفت ۲.۸ درصد اعلام شده، البته در این گزارش رقمی برای نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال درج نشده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، تراز حساب جاری در این دوره سه هزار و ۹۴۷ میلیون دلار، تراز بازرگانی(حساب کالا) چهار هزار و ۷۷۸ میلیون دلار، صادرات کالا ۱۷ هزار و ۶۸۰ میلیون دلار، واردات کالا ۱۲ هزار و ۹۰۲ میلیون دلار و متوسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی ۲۸ هزار و ۴۹۹ ریال بوده است.

** نرخ رشد متغیرهای بخش پولی
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد متغیرهای بخش پولی (خرداد امسال نسبت به پایان سال گذشته) در بخش نقدینگی معادل ۴.۴ درصد، در بخش پول منفی ۶.۹ درصد، در بخش شبه پول معادل ۶.۴ درصد و سپرده های بخش غیردولتی ۵.۳ درصد بوده است.

** وضع مالی دولت
درآمدهای دولت در سه ماهه نخست امسال معادل ۱۹۲.۸ هزارمیلیارد ریال، پرداخت های هزینه ای ۳۵۹.۲ هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی های سرمایه ای ۱۰۰.۴ هزار میلیارد ریال، تملک دارایی های سرمایه ای ۰.۳۹ هزار میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای نیز ۹۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

** تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی( نرخ تورم)
تغییرات شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در ۱۲ماهه منتهی به خرداد امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته( نرخ تورم) ۱۵.۶ درصد بوده است.
این رقم در خرداد امسال نسبت به ماه گذشته ۱.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال ۱۶.۲ درصد بوده است.

** بورس اوراق بهادار تهران
شاخص کل قیمت(پایان دوره) معادل ۶۳ هزار و ۸۱۱ واحد بوده است ضمن اینکه ارزش سهام و حق تقدم معامله شده ۸۹.۹ هزار میلیارد ریال و حجم سهام و حق تقدم معامله شده ۴۸.۵ میلیارد سهم بوده است.

** نرخ بیکاری
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ بیکاری در سه ماهه نخست امسال ۱۰.۸ درصد بوده است. این رقم در مناطق شهری ۱۲ درصد، روستایی ۷.۶ درصد، زن ۱۹.۲ درصد، مرد ۹ درصد، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۲.۴ درصد و جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله برابر با ۲۵ درصد بوده است.

** وضعیت فروش نفت
براساس جزئیات این گزارش، تولید نفت کشور در بهار امسال به روزانه سه میلیون و ۹۳ هزار بشکه در روز رسید است. همچنین صادرات روزانه نفت خام و فرآورده های نفتی نیز به یک میلیون و ۴۲۲ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این رقم در زمستان پارسال روزانه یک میلیون و ۴۲۸ هزار بشکه بوده است.

** شاخص تولید در کارگاه های بزرگ صنعتی
براساس این گزارش، شاخص تولید در کارگاه های بزرگ صنعتی در بهار امسال منفی ۴.۲ درصد بوده است. تعداد پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی نیز با ۱۰.۲ درصد کاهش مواجه شده و جواز تاسیس واحدهای صنعتی نیز منفی ۶.۴ درصد را داشته است.
براساس این گزارش، رشد تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در تهران منفی ۳۶.۲ درصد و در کل مناطق شهری منفی ۱۷.۸ درصد اعلام شده است.