جامع خبر(جامع نیوز):با عنایت به برگزاری مراسم قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل که در آبان ماه گذشته با حضور نماینده محترم دادستان و نمایندگان محترم بانک مرکزی و مدیران ارشد موسسه اعتباری ملل مطابق با دستورالعمل مربوطه برگزار گردیده بود، مراتب مورد تایید مراجع ذی ربط قرارگرفت. به گزارش جامع خبر، از […]

جامع خبر(جامع نیوز):با عنایت به برگزاری مراسم قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل که در آبان ماه گذشته با حضور نماینده محترم دادستان و نمایندگان محترم بانک مرکزی و مدیران ارشد موسسه اعتباری ملل مطابق با دستورالعمل مربوطه برگزار گردیده بود، مراتب مورد تایید مراجع ذی ربط قرارگرفت.
به گزارش جامع خبر، از اینرو برندگان خوش شانس جشنواره مذکور مشخص شده ، لذا از دارندگان حسابهای قرض الحسنه موسسه اعتباری ملل تقاضا میگردد جهت اطلاع از نتایج قرعه کشی به شعب مراجعه فرمایند.
اسامی ٣ نفر برنده جایزه یک میلیارد ریالی و ٣٠ نفر برنده جایزه یکصد میلیون ریالی به شرح جدول ذیل منتشر میگردد.