جامع خبر(جامع نیوز):وزیر ارتباطات در حکمی رسول سرائیان را به جایگزینی نصراله جهانگرد به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات منصوب کرد. به گزارش جامع خبر، محمدجواد آذری جهرمی در حکمی رسول سراییان را به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات منصوب کرد. رسول سرائیان با این حکم، جایگزین نصراله جهانگرد […]

جامع خبر(جامع نیوز):وزیر ارتباطات در حکمی رسول سرائیان را به جایگزینی نصراله جهانگرد به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات منصوب کرد.
به گزارش جامع خبر، محمدجواد آذری جهرمی در حکمی رسول سراییان را به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات منصوب کرد. رسول سرائیان با این حکم، جایگزین نصراله جهانگرد در سازمان فناوری اطلاعات شده است همچنین محمد جواد جهرمی نصراله جهانگرد را به عنوان معاون فناوری و نوآوری منصوب کرد.
همچنین در ادامه تغییر و تحولات مدیریتی در وزارت ارتباطات، جهرمی وزیر ارتباطات در حکمی، مرتضی براری را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران منصوب کرد. مرتضی براری پیش از این معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که جایگزین محسن بهرامی در سازمان فضایی ایران شده است.
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی سیدحسین دهدشتی به عنوان معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد. حسین دهدشتی مدیرکلی دفتر برنامه ریزی و هماهنگی روابط دولت و مجلس و نیز دو دوره نمایندگی مردم آبادان در مجلس هشتم و نهم را در کارنامه دارد.