جامع خبر(جامع نیوز): شرکت سپرده گذاری مرکزی اسامی پرجمعیت ترین شرکت های بورسی و فرابورسی را تا پایان آبان‌ماه سال جاری معرفی نمود. به گزارش جامع خبرازروابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات)موسسه اعتباری کوثر در رده اول بزرگ ترین شرکت فرابورسی بانکی قرار داد. بر اساس این […]

جامع خبر(جامع نیوز): شرکت سپرده گذاری مرکزی اسامی پرجمعیت ترین شرکت های بورسی و فرابورسی را تا پایان آبان‌ماه سال جاری معرفی نمود.
به گزارش جامع خبرازروابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات)موسسه اعتباری کوثر در رده اول بزرگ ترین شرکت فرابورسی بانکی قرار داد.
بر اساس این گزارش، موسسه اعتباری کوثر با ۴۸۳ هزار و ۵۳۷ سهامدار همچنان در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک سرمایه با ۳۰۲هزار و ۷۷۶ سهامدار و بانک دی با ۱۸۱ هزار و ۵۸ سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.