جامع خبر(جامع نیوز):گردهمایی سی امین سال تاسیس گروه تاریخ واحدشهرری برگزارمی شود. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامع خبراین مراسم باحضور دانشجویان واساتید محترم این رشته که طی سالهای متمادی دانشجویانی رابه این رشته اشنا کردند ووارد عرصه اموزشی کشور کردند برگزار می شود. گفتنی است دراین زمینه فراخوانی داده شده است وازتمامی فارق التحصیلان […]

جامع خبر(جامع نیوز):گردهمایی سی امین سال تاسیس گروه تاریخ واحدشهرری برگزارمی شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جامع خبراین مراسم باحضور دانشجویان واساتید محترم این رشته که طی سالهای متمادی دانشجویانی رابه این رشته اشنا کردند ووارد عرصه اموزشی کشور کردند برگزار می شود.
گفتنی است دراین زمینه فراخوانی داده شده است وازتمامی فارق التحصیلان این رشته که ازسال۱۳۶۶تا کنون دعوت بعمل آمده است
درپایان مورد اشاره است این مراسم درتاریخ ۹۶/۹/۲۳درمحل امفی تتاتر دانشگاه آزار شهرری واحد یادگار امام برگزار می گردد.