جامع خبر(جامع نیوز):​بانک صادرات ایران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود طی ٩ ماه ابتدای سال ٩۶ قریب به ١۴۵ هزار فقره به ارزش تقریبا ٢٠ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه دراختیار متقاضیان سراسر کشور قرار داده است. به گزارش پایگاه خبری جامع خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، […]

جامع خبر(جامع نیوز):​بانک صادرات ایران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود طی ٩ ماه ابتدای سال ٩۶ قریب به ١۴۵ هزار فقره به ارزش تقریبا ٢٠ هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه دراختیار متقاضیان سراسر کشور قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری جامع خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، آمار وام های قرض الحسنه شبکه این بانک طی نه ماه منتهی به پایان آذر ماه سال جاری حکایت از پرداخت ١۴۴ هزار و٨٢۵ فقره انواع وام قرض الحسنه به مبلغ بیش از ١٩ هزار و٩۴١ میلیارد ریال دارد که عمدتا در راستای حمایت از مشاغل خانگی معرفی شدگان سازمان های حمایتی واشتغال اقشار آسیب پذیر، کمک به سنت حسنه ازدواج، نوسازی مناطق روستایی، پرداخت وام به کارکنان موسسات و شرکتهای دولتی، درمان و ودیعه مسکن و سایر موارد پرداخت شده است.
بنا بر این گزارش، طی ٩ ماه اخیر بانک صادرات ایران ١٢۶ هزار و ۶٢٠ فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ١٣ هزار و ١۴١ میلیارد ریال به زوج های جوان پرداخته که به همین دلیل از سوی رییس کل بانک مرکزی نیز مورد تقدیر قرار گرفته است.
نوسازی مسکن روستایی نیز مورد توجه جدی شعب این بانک در سراسر کشور قرار داشته که درهمین راستا ٣۶۵ فقره وام به میزان بیش از ٧ میلیارد ریال به این امر تخصیص یافته است.
گفتنی است از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه شعب بانک صادرات ایران تعداد ١۶١٨ فقره وام ضروری ویژه، قریب به ٧٩ میلیارد ریال به نیازمندان پرداخت کرده اند.
در این مدت همچنین بابت درمان بیماریها، تعمیر و ودیعه مسکن، وام ضروری عادی، پرداخت به کارکنان موسسات و شرکت های دولتی تعداد ۶٧٧١ فقره وام قرض الحسنه به ارزش بیش از ۵٣٨۶ میلیارد ریال پرداخت شده است.
علاوه براین، در سایر سر فصل های قرض الحسنه از جمله قرض الحسنه اشتغالزایی، مشاغل خانگی، حمایت از زندانیان معسر و نیازمند و همچنین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تعداد ٩۴۵١ فقره وام به ارزش بالغ بر ١٣٢٧ میلیارد ریال توسط این بانک در اختیار متقاضیان و واجدین شرایط قرار گرفته است.
شایان ذکر است، تا همین مدت مانده وام های قرض الحسنه پرداختی شبکه بانک صادرات ایران در سال جاری و سنوات گذشته از ۶١ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.