جامع خبر(جامع نیوز): رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توجه بانک شهر به توسعه حمل و نقل عمومی در کلان شهرها شایسته تقدیر است، گفت: این بانک با حمایت های خود از مدیریت شهری کلان شهرها توانسته مشکلات آنان در این حوزه را تا حد بسیاری زیادی مرتفع سازد. به گزارش جامع […]

جامع خبر(جامع نیوز): رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توجه بانک شهر به توسعه حمل و نقل عمومی در کلان شهرها شایسته تقدیر است،

گفت: این بانک با حمایت های خود از مدیریت شهری کلان شهرها توانسته مشکلات آنان در این حوزه را تا حد بسیاری زیادی مرتفع سازد.

به گزارش جامع خبر به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ، محمدرضا رضایی‌کوچی با اشاره به اینکه بانک شهر در عمل ثابت کرده است که تنها حامی شهر ، شهروندان و مدیریت شهرها در کشور است، افزود: قراردادن منابع مالی در اختیار عمران و آبادانی شهرهای مختلف ، یکی از اهداف اصلی این بانک طی سال‌های اخیر بوده است.

وی تصریح کرد:هم اکنون نیز در شرایطی که بسیاری از شهرداری های کشور برای به سرانجام رساندن پروژه های فرهنگی و عمرانی خود با مشکل همراه هستند؛ بانک شهر حامی اصلی آنان است. رضایی‌کوچی با تاکید بر اینکه طی سال های اخیر بانک شهر در راستای رسالت خود که همان حمایت از شهر و شهروندان حرکت کرده است،خطرنشان کرد: سلامت انجام عملیات بانکی امروز در بانک شهر زبانزد است. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک شهر حتی بیشتر از دولت به عمران و آبادانی کلان شهرها توجه کرده ، گفت:این بانک در راستای تحقق اهداف و وعده های خود به خوبی حرکت کرده است