جامع خبر(جامع نیوز):خدمات ارز بازرگانی بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه ۲.۶۷ برابر رشد داشته است. به گزارش جامع خبرازروابط عمومی بانک ملی ایران، در مدت مذکور مجموع خدمات ارز بازرگانی در بخش گشایش های اعتبارات، بروات اسنادی و حواله های ارزی صادره بابت واردات کالا نسبت به مدت مشابه سال […]

جامع خبر(جامع نیوز):خدمات ارز بازرگانی بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه ۲.۶۷ برابر رشد داشته است.

به گزارش جامع خبرازروابط عمومی بانک ملی ایران، در مدت مذکور مجموع خدمات ارز بازرگانی در بخش گشایش های اعتبارات، بروات اسنادی و حواله های ارزی صادره بابت واردات کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۱.۸۴ برابر و از نظر مبلغ ۳.۷۱ برابر رشد کرد.

همچنین در نه ماه ابتدای امسال، تعداد هشت هزار و ۴۸۳ فقره حواله وارده و صادره ارزی با حجم دو میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار کارسازی شده است.