جامع خبر(جامع نیوز):مدیر جدید روابط عمومی بانک ملت منصوب شد. به گزارش جامع خبر، علی اکبر صابریان سکان هدایت روابط عمومی بانک ملت را عهده دار خواهد شد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و قبل از تصدی پست روابط عمومی، مدیر شعب بانک ملت در استان زنجان بوده است. مسعود نصر اصفهانی؛ مدیر […]

جامع خبر(جامع نیوز):مدیر جدید روابط عمومی بانک ملت منصوب شد.

به گزارش جامع خبر، علی اکبر صابریان سکان هدایت روابط عمومی بانک ملت را عهده دار خواهد شد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و قبل از تصدی پست روابط عمومی، مدیر شعب بانک ملت در استان زنجان بوده است.

مسعود نصر اصفهانی؛ مدیر سابق روابط عمومی بانک نیز به عنوان مدیر امور بانکداری شرکتی این بانک منصوب شد.