جامع خبر(جامع نیوز):بانک ملی ایران حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص گواهی سپرده مسکن را با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک رونمایی کرد. به گزارش جامع خبراز بانک ملی ظهر امروز چهارشنبه از خدمت جدید خود تحت عنوان «حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص گواهی سپرده مسکن» با حضور محمدرضا حسین زاده مدیرعامل و برخی از […]

جامع خبر(جامع نیوز):بانک ملی ایران حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص گواهی سپرده مسکن را با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک رونمایی کرد.
به گزارش جامع خبراز بانک ملی ظهر امروز چهارشنبه از خدمت جدید خود تحت عنوان «حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص گواهی سپرده مسکن» با حضور محمدرضا حسین زاده مدیرعامل و برخی از اعضای هیات مدیره این بانک رونمایی کرد.

شرایط عمومی افتتاح این حساب همانند شرایط عمومی افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی بوده و میزان حداقل مانده و تسهیلات اختصاصی در قالب سه طرح قابل انجام است. مشتری می‌تواند براساس شرایط خود یکی از طرح‌ها را انتخاب و اقدام به سپرده‌گذاری کند.

طرح یک:

حداقل مانده تعیین شده برای افتتاح حساب ۱۶۰ میلیون ریال است حداقل مدت سپرده‌ سرمایه‌گذاری یک ماه و نرخ سود متعلقه به سپرده ۱۰ درصد است همچنین به ازای هر ۱۸۲ میلیون ریال یک سهم اوراق به صورت ماهیانه تعلق می‌یابد.

طرح دو:

حداقل مانده تعیین شده برای افتتاح حساب ۱۶۰ میلیون ریال است حداقل مدت سپرده‌ سرمایه‌گذاری سه ماه و نرخ سود متعلقه به سپرده ۱۲ درصد است همچنین به ازای هر ۲۲۲ میلیون ریال یک سهم اوراق به صورت ماهیانه تعلق می‌یابد.

ملاک تخصیص هر برگ اوراق، ماندگاری میانگین ماهانه بر مبنای حداقل مانده در هر روز است به شرط آنکه مانده حساب مشتریدر هیچ روزی کمتر از مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال نباشد. بدیهی است در طرح شماره ۲ به ازای هر ۲۲۲ میلیون ریال در میانگین مذکور برای اولین بار پس از سه ماه و پس از آن با شرط حفظ شرایط یاد شده ماهیانه یک برگ اوراق گواهی حق تقدم از تاریخ پانزدهم هر ماه تعلق خواهد گرفت.

سود سپرده‌های طرح دو به صورت ماهیانه ۱۰ درصد به حساب مشتریان واریز خواهد شد و دو درصد باقیمانده در مقاطع سه ماهه به شرط انکه کمترین میزان مانده روزانه مشتری در طول سه ماه پایین تر از ۲۲۲ میلیون ریال نباشد واریز خواهد شد.

در صورتی که مشتری قبل از سر رسید سه ماهه اقدام به برداشت تمام یا بخشی از سپرده خود کند نرخ سود متعلقه مشابه سپرده سرمایه‌گذاری عادی ۱۰ درصد محاسبه خواهد شد. اگر مانده مشتری در طول دوره به کمتر از حداقل مانده اعلام شده برسد، تخصیص اوراق متوقف شده و پس از افزایش مانده حساب به حداقل تعیین شده و حفظ مانده در مدت زمان تعیین شده تخصیص اوراق دوباره آغاز خواهد شد.

طرح سه:

حداقل مبلغ سپرده‌گذاری ۵۰ هزار ریال و نرخ سود متعلقه به سپرده‌های این طرح ۱۰ درصد است. در طرح ۳ تعهد بانک در قبال سپرده‌گذار صرفا محدود به پرداخت سود است و تخصیص اوراق براساس اولویت‌بندی امتیازها و منابع هر شعبه به صورت مجزا و مطابق سیاست‌های اعتباری سالیانه بانک تعیین و به تعدادی از مشتریان تعلق خواهد گرفت.

لازم به ذکر است افتتاح چند حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص گواهی مسکن به صورت همزمان یا غیرهمزمان در چند شعبه به نام یک شخص امکان‌پذیر است.

نحوه خرید و فروش اوراق

امکان خرید و فروش اوراق گواهی مسکن برای مشتریان در بازار فرابورس و از طریق شرکت‌های کارگزاری طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است. همچنین امکان نقل و انتقال اوراق یاد شده توسط شعب صرفا برای اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب نزد شعبه بانک ملی ایران فراهم شده است.

شرایط اعطای تسهیلات

سپرده‌گذاران در حساب سرمایه‌گذاری خاص گواهی مسکن علاوه بر دریافت حق تقدم مسکن که قابل ارائه در بورس است می‌توانند براساس شرایط هر طرح از تسهیلات مسکن بهره‌مند شوند. با استفاده از این اوراق مشتریان می‌توانند نسبت به دریافت تسهیلات بابت خرید یا ساخت اقدام کنند.