جامع خبر(جامع نیوز):فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام موسسه اعتباری ملل ملل که از تاریخ ۲۳ دی ماه آغاز شده بود تا ۴ بهمن ماه سال جاری ادامه دارد. به گزارش جامع خبر، نرخ سود علی الحساب این اوراق ۱۶ درصد سالانه، پرداخت سود به صورت ماهانه و نرخ بازخرید این […]

جامع خبر(جامع نیوز):فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام موسسه اعتباری ملل ملل که از تاریخ ۲۳ دی ماه آغاز شده بود تا ۴ بهمن ماه سال جاری ادامه دارد.

به گزارش جامع خبر، نرخ سود علی الحساب این اوراق ۱۶ درصد سالانه، پرداخت سود به صورت ماهانه و نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررسید ۱۴ درصد سالیانه است.

این گزارش می افزاید، این اوراق در تمامی شعب موسسه اعتباری ملل در سراسر کشور عرضه می شود و تا ۴ بهمن نیز ادامه دارد. این اوراق یکساله با نام، قابل انتقال به غیر و معاف از مالیات عرضه خواهد شد.