جامع خبر(جامع نیوز):مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با صدور حکمی، مهران امیرمعینی را به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران منصوب کرد. به گزارش جامع خبر، در حکم علی کاردر خطاب به امیرمعینی آمده است: «نظر به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی و با توجه به تصمیم متخذه مجمع عمومی شرکت ملی صادرات […]

جامع خبر(جامع نیوز):مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با صدور حکمی، مهران امیرمعینی را به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران منصوب کرد.
به گزارش جامع خبر، در حکم علی کاردر خطاب به امیرمعینی آمده است: «نظر به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی و با توجه به تصمیم متخذه مجمع عمومی شرکت ملی صادرات گاز ایران در جلسه مورخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۶، به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران منصوب می شوید. توفیق جنابعالی را در انجام وظایف و امور محوله از خداوند متعال خواستارم.

ضمناً از زحمات جناب آقای علی امیرانی نیز در دوره تصدی ایشان قدردانی می نمایم.»

به گزارش شرکت ملی نفت ایران، به دلیل پایان نیافتن عملیات تغییر ساختار شرکت ملی صادرات گاز ایران به مدیریت، در حکم صادر شده بنا بر قانون احکام از لفظ شرکت استفاده شده اما به محض تکمیل فرآیند تغییر ساختار، عنوان به مدیریت تغییر خواهد یافت.

مهران امیر معینی پیش از این رئیس پژوهشکده اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی بوده است.