جامع خبر(جامع نیوز): سرپرست جدید مدیریت بازاریابی شرکت بیمه رازی منصوب شد. به گزارش جامع خبر، طی حکمی از سوی محمود امراللهی مدیرعامل شرکت بیمه رازی، علی قربانی به عنوان سرپرست مدیریت بازاریابی این شرکت منصوب شد.

جامع خبر(جامع نیوز): سرپرست جدید مدیریت بازاریابی شرکت بیمه رازی منصوب شد.
به گزارش جامع خبر، طی حکمی از سوی محمود امراللهی مدیرعامل شرکت بیمه رازی، علی قربانی به عنوان سرپرست مدیریت بازاریابی این شرکت منصوب شد.