به گزارش جامع خبر(جامع نیوز) به نقل از روابط عمومی بیمه رازی ، در راستای سفرهای استانی مدیرعامل بیمه رازی، این بار ایشان همراه با مشاور ارشد مدیرعامل، مشاور بازرگانی، معاون فنی بیمه‌های اشخاص و مدیرامور شعب و نمایندگان از شعبه اهواز بازدید کردند. در طی این دیدار، دکتر امراللهی با یکایک پرسنل شعبه به […]

به گزارش جامع خبر(جامع نیوز) به نقل از روابط عمومی بیمه رازی ، در راستای سفرهای استانی مدیرعامل بیمه رازی، این بار ایشان همراه با مشاور ارشد مدیرعامل، مشاور بازرگانی، معاون فنی بیمه‌های اشخاص و مدیرامور شعب و نمایندگان از شعبه اهواز بازدید کردند.

در طی این دیدار، دکتر امراللهی با یکایک پرسنل شعبه به گفتگو پرداختند و همچنین جلسه ای نیز مبنی بر آشنایی هرچه بیشتر با نمایندگان و بررسی پیشنهادات ایشان برگزار گردید.
قابل ذکر است شعبه خوزستان بیمه رازی با در نظر گرفتن چشم انداز شرکت و تمرکز بر ایجاد پرتفوی مناسب یکی از شعب موفق بیمه رازی در راستای رسیدن به این اهداف می باشد.