جامع خبر(جامع نیوز):مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از ابلاغ دستورالعمل اعطای نمایندگی فروش الکترونیکی بلیت به شرکت های هواپیمایی خبر داد و گفت: شرکت های هوایی مجاز به اعطای نمایندگی به دفاتر فاقد مجوز از این سازمان، نیستند. شیوه اعطای نمایندگی فروش الکترونیکی بلیت به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شدبه گزارش ایران اکونومیست از […]

جامع خبر(جامع نیوز):مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از ابلاغ دستورالعمل اعطای نمایندگی فروش الکترونیکی بلیت به شرکت های هواپیمایی خبر داد و گفت: شرکت های هوایی مجاز به اعطای نمایندگی به دفاتر فاقد مجوز از این سازمان، نیستند.
شیوه اعطای نمایندگی فروش الکترونیکی بلیت به شرکت های هواپیمایی ابلاغ شدبه گزارش ایران اکونومیست از سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده اظهار داشت: براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت های هواپیمایی مکلف هستند مجوز نمایندگی فروش الکترونیکی بلیت را به دفاتر خدمات مسافرت هوایی که دارای مجوز از سازمان هستند، اعطا کنند.
وی افزود: در صورتی که شرکت های هواپیمایی بر خلاف دستورالعمل تدوین شده اقدام کند و یا در صورت بروز هرگونه تخلف و یا شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت ذیربط در برابر سازمان هواپیمایی کشوری و مراجع نظارتی پاسخگو خواهند بود.
جعفرزاده با بیان اینکه کنترل و نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد دفاتر خدمات مسافرت هوایی بر عهده شرکت های هواپیمایی است، افزود: مسئولیت تخلفات احتمالی در این زمینه بر عهده هر یک از شرکت های هواپیمایی اعطا کننده مجوز فروش بلیت الکترونیکی است.
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: همچنین براساس تکالیف مقرر در بند ۳ دستورالعمل مذکور، همه دفاتر خدمات مسافرت هوایی دارای مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری موظفند در صورت تمایل به توسعه فعالیت و استفاده از بستر الکترونیکی نسبت به اخذ مجوز مندرج در دستورالعمل صدرالذکر بابت ارائه خدمات و فروش بلیت الکترونیکی اقدام کنند.
وی افزود: در صورت فروش الکترونیکی بلیت و رعایت نکردن الزامات و شروط مندرج در دستورالعمل و احراز هرگونه تخلف و یا شکایات واصله، علاوه بر اعمال مجازات مقرر درآیین نامه نحوه نظارت بر دفاتر موصوف و دستورالعمل مورد اشاره اعم از تعلیق و یا لغو، مسئولیت جزائی و نیز جبران همه خسارات وارده به شاکیان از بابت فروش بلیت برعهده دفاتر مذکور خواهد بود.
رعایت دستورالعمل ها و بخشنامه های سازمان هواپیمایی کشوری برای شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی و دفاتر خدمات مسافرت هوایی الزامی است و شرکت های هواپیمایی ملزم هستند چگونگی فروش و توزیع بلیت های خود را مدیریت و از فروش بلیت و یا عقد قرارداد با مراکز فروش قبل از دریافت مجوز از طرف سازمان هواپیمایی کشوری خودداری کنند.