با اجرای عملیات کابل برگردان ، سامانه ۲۰۲۰ در مناطق ۳ ، ۵ و ۷ مخابراتی دچار اختلال می شوند به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات برگردان سامانه ۲۰۲۰ در مناطق ۳ ، ۵ و ۷ مخابراتی ، این سامانه از روز سه شنبه ۱۶ مرداد ماه به مدت ۴۸ ساعت […]

با اجرای عملیات کابل برگردان ، سامانه ۲۰۲۰ در مناطق ۳ ، ۵ و ۷ مخابراتی دچار اختلال می شوند به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات برگردان سامانه ۲۰۲۰ در مناطق ۳ ، ۵ و ۷ مخابراتی ، این سامانه از روز سه شنبه ۱۶ مرداد ماه به مدت ۴۸ ساعت با اختلال همراه است.