انصراف تامین اجتماعی از یک شکایت در آستانه روز خبرنگار
انصراف تامین اجتماعی از یک شکایت در آستانه روز خبرنگار

جامع خبر(جامع نیوز) : در آستانه روز خبرنگار و در پی اعلام خبر شکایت یکی از واحدهای سازمان تامین اجتماعی از یک فعال رسانه ای، اداره کل روابط عمومی این سازمان اعلام کرد به احترام این مناسبت از شکایت یاد شده صرفنظر گردیده است. مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در این زمینه گفت: […]

جامع خبر(جامع نیوز) : در آستانه روز خبرنگار و در پی اعلام خبر شکایت یکی از واحدهای سازمان تامین اجتماعی از یک فعال رسانه ای، اداره کل روابط عمومی این سازمان اعلام کرد به احترام این مناسبت از شکایت یاد شده صرفنظر گردیده است.

مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در این زمینه گفت: این سازمان همواره از نقد منصفانه و کارشناسی در حوزه های تخصصی استقبال می کند و انتظار دارد موازین حرفه ای و به ویژه حفظ حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی در این گونه موارد مراعات گردد.