جامع خبر(جامع نیوز):بانک سرمایه در خصوص تغییر ساعت کار شعب استان مرکزی خود اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود: بر اساس اعلام کمیسیون هماهنگی بانک های استان مرکزی، بدین وسیله ساعت کار شعب استان مرکزی بانک سرمایه از روز جاری (شنبه) مورخ ۲۰ مرداد ماه به روال قبل و به شرح ذیل اعلام می […]

جامع خبر(جامع نیوز):بانک سرمایه در خصوص تغییر ساعت کار شعب استان مرکزی خود اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود:

بر اساس اعلام کمیسیون هماهنگی بانک های استان مرکزی، بدین وسیله ساعت کار شعب استان مرکزی بانک سرمایه از روز جاری (شنبه) مورخ ۲۰ مرداد ماه به روال قبل و به شرح ذیل اعلام می گردد:
تغییر ساعت کار شعب استان مرکزی بانک سرمایه