جامع خبر(جامع نیوز):امیر محسنی شهردار منطقه ۱۷ از تحول در نوسازی بافت فرسوده خبر داد و افزود: سعی داریم با توجه به پیوست های اجتماعی و سرانه های خدماتی در هر محله، نوسازی های قارچ گونه را به نوسازی های کیفی تبدیل کنیم. به گزارش جامع خبرازروابط عمومی شهرداری منطقه ۱۷، امیر محسنی با اعلام […]

جامع خبر(جامع نیوز):امیر محسنی شهردار منطقه ۱۷ از تحول در نوسازی بافت فرسوده خبر داد و افزود: سعی داریم با توجه به پیوست های اجتماعی و سرانه های خدماتی در هر محله، نوسازی های قارچ گونه را به نوسازی های کیفی تبدیل کنیم.

به گزارش جامع خبرازروابط عمومی شهرداری منطقه ۱۷، امیر محسنی با اعلام این خبر افزود: روند نوسازی در منطقه ۱۷ شتاب خوبی گرفته و حجم نوسازی بافت حداقل پانزده درصد افزایش داشته است. کوشش شده تا تا با درنظرگرفتن پیوستهای اجتماعی، نوسازی های قارچ گونه به نوسازی هدفمند و کیفی تبدیل شود که بتواند علاوه بر تامین ایمنی،آسایش و رفاه شهروندان ،زیبایی محیط شهری را تامین نموده و در مسیر تحقق شهر زیست پذیر و انسان محور قرار گیرد.

محسنی با اشاره به ضرورت توجه به پیوستهای اجتماعی گفت: مهم‌ترین موضوع در امر نوسازی داشتن برنامه است. اگر ذهن مسئولان تنها کمیت‌گرا باشد، پروژه به خوبی انجام نمی‌شود. هر طرحی باید با برنامه و راهکار پیش برود. به جرات می‌گویم که در زمینه نوسازی صرفا به دنبال کمیت نیستیم و تلاش داریم تا نوسازی محلات را با کیفیت حداکثری به انجام برسانیم. قابل قبول نیست که در محله‌ای نوسازی انجام شود اما محل ورزشی یا فضای سبز محله پیش‌بینی نشود. به شهروندان منطقه۱۷ این وعده را می‌دهم که نوسازی‌های قارچ‌گونه را به نوسازی کیفی تبدیل می‌کنیم.