جامع خبر(جامع نیوز):بانک کشاورزی از ابتدای اجرای طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری ۸۰۲۲ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت به طرح های واجد شرایط پرداخت کرده است. به گزارش جامع خبرازروابط عمومی بانک کشاورزی، کارشناسان این بانک در سطح کشور با بررسی مالی، تخصصی و اقتصادی طرح های معرفی شده، در مدت شش ماه […]

جامع خبر(جامع نیوز):بانک کشاورزی از ابتدای اجرای طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری ۸۰۲۲ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت به طرح های واجد شرایط پرداخت کرده است.

به گزارش جامع خبرازروابط عمومی بانک کشاورزی، کارشناسان این بانک در سطح کشور با بررسی مالی، تخصصی و اقتصادی طرح های معرفی شده، در مدت شش ماه از ابتدای شروع این پروژه تا کنون بالغ بر ۶۷۰۰ طرح را به تصویب رسانده اند که از این میزان، ۵۰۵۰ طرح تولیدی در مناطق روستایی و عشایری جمعا ۸۰۲۲ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت دریافت کرده اند.

این گزارش می افزاید ، پرداخت بیش از ۵۰ درصد از اعتبار طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری کشور بر عهده ی بانک کشاورزی است که این اعتبارات با نرخ ۴ تا ۱۰ درصد متغیر بین روستاهای مناطق مرزی، سایر روستاها و نواحی صنعتی و روستایی به واجدان شرایط پرداخت می شود.

شایان ذکر است بانک کشاورزی تا پایان سال جاری پرداخت ۲۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را در دستور کار خود دارد.