جامع خبر(جامع نیوز): مدیرعامل بیمه میهن صبح امروز در یک نشست خبری برای افزایش سطح توانگری این بیمه اظهار امیدواری کرد. به گزارش خبرنگار جامع خبر، در این جلسه که با صحبتهای ابتدایی مجید بنویدی در مورد وضعیت شرکت بیمه میهن، در گذشته و حال و همچنین افق روشن پیش روی شرکت در آینده بسیار […]

جامع خبر(جامع نیوز): مدیرعامل بیمه میهن صبح امروز در یک نشست خبری برای افزایش سطح توانگری این بیمه اظهار امیدواری کرد.

به گزارش خبرنگار جامع خبر، در این جلسه که با صحبتهای ابتدایی مجید بنویدی در مورد وضعیت شرکت بیمه میهن، در گذشته و حال و همچنین افق روشن پیش روی شرکت در آینده بسیار نزدیک شروع شد به توصیف وضعیت کنونی شرکت بیمه میهن پرداخته شد. مجید بنویدی در این سخنان عنوان کرد ، بیمه میهن پس از گذراندن یک دوره سخت اکنون با افزایش سرمایه و کسب توانگری رتبه دو به آرامش رسیده است.

در این جلسه که با صحبتهای ابتدایی مجید بنویدی در مورد وضعیت شرکت بیمه میهن، در گذشته و حال و همچنین افق روشن پیش روی شرکت در آینده بسیار نزدیک شروع شد به توصیف وضعیت کنونی شرکت بیمه میهن پرداخته شد.
مجید بنویدی در این سخنان عنوان کرد ، بیمه میهن پس از گذراندن یک دوره سخت اکنون با افزایش سرمایه و کسب توانگری رتبه دو به آرامش رسیده است و هم اکنون آماده حرکت رو به جلو میباشد که لازمه آن داشتن شبکه فروش گسترده و ارائه بیمه نامه های جدید به متقاضیان است، وی عنوان کرد که با حرکت رو به جلوی شرکت امیدواریم که در باقیمانده سال جاری سطح توانگری شرکت بیمه میهن را برای دومین بار در این سال افزایش دهیم.

در ادامه مجید بنویدی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که اکثر سوالات خبرنگاران در زمینه توانگری و چگونگی افزایش سرمایه بیمه میهن بود