جامع خبر(جامع نیوز):دکتر نوربخش: ایران و آلمان تفاهمنامه همکاری در زمینه بیمه حوادث کار و توانبخشی و بازپروری شاغلان حادثه دیده امضا کردند.در این تفاهمنامه که میان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان بیمه حوادث کار آلمان به امضا رسید ، قرار است آلمان در زمینه انتقال آموزش و مبادله […]

جامع خبر(جامع نیوز):دکتر نوربخش: ایران و آلمان تفاهمنامه همکاری در زمینه بیمه حوادث کار و توانبخشی و بازپروری شاغلان حادثه دیده امضا کردند.در این تفاهمنامه که میان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان بیمه حوادث کار آلمان به امضا رسید ، قرار است آلمان در زمینه انتقال آموزش و مبادله نیروی تخصصی در زمینه توان بخشی بیماران حوادث ناشی از کار ، مدیریت بیمارستانی و بازگشت به کار شاغلان حادثه دیده همکاری کند.
به گزارش جامع خبرازاداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جریان امضاء تفاهم نامه همکاری میان این سازمان و سازمان بیمه حوادث کار آلمان گفت: سازمان تامین اجتماعی ماهانه حدود ۵۰ میلیارد تومان برای توان بخشی حوادث ناشی از کار و مستمری و بازنشستگی شاغلان حادثه دیده هزینه می کند و قطعا انتقال تجارب کشور آلمان می تواند برای صیانت و سلامت کارگران ایران و کاهش هزینه ها موثر باشد.

دکتر نوربخش افزود: موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه حوادث کار آلمان در مرحله اول قراردادهایی را در زمینه راهبردها و آموزش های مورد نیاز برای مدیران بخش های توان بخشی و پروتکل های نظارتی بر آنها و راههای کاهش هزینه منعقد می کنند.
وی همچنین درباره اهمیت این تفاهمنامه گفت: رییس سازمان بیمه حوادث آلمان ،ریاست سازمان بین المللی تامین اجتماعی ISSA را برعهده دارد و ایران نیز عضو هیئت رییسه این سازمان است که دو طرف از ظرفیت های زیادی برای همکاری بیشتر برخوردارند.

یواخیم برویر رییس سازمان بیمه حوادث کار آلمان نیز ضمن تاریخی خواندن این همکاری میان دو کشور ایران و آلمان گفت : این تفاهمنامه سرآغاز همکاری محتوایی و جدی در راستای بهره مندی بیمه شدگان است .
وی افزود: من معتقدم تعامل دو کشور در زمینه بیمه حوادث شاغلان به ویژه پیشگیری از حوادث و بازپروری نیروی کار بسیار ثمر بخش خواهد بود .