جامع خبر(جتامع نیوز):مهلت زمانی تعویض دسته چک های طرح قدیم با طرح جدید (صیادی) تمدید شد. به گزارش پایگاه خبری جامع خبربه نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با استناد به مفاد اطلاعیه بانک مرکزی ج.ا.ا، مهلت زمانی تعویض دسته چک های قدیم با دسته چک های صیادی تا ششم آبان ماه سالجاری و […]

جامع خبر(جتامع نیوز):مهلت زمانی تعویض دسته چک های طرح قدیم با طرح جدید (صیادی) تمدید شد.

به گزارش پایگاه خبری جامع خبربه نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با استناد به مفاد اطلاعیه بانک مرکزی ج.ا.ا، مهلت زمانی تعویض دسته چک های قدیم با دسته چک های صیادی تا ششم آبان ماه سالجاری و به مدت ۲ ماه تمدید شد.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی ضروری است آن دسته از مشتریان گرامی که هنوز چک صیادی دریافت نکرده اند، طی این مدت نسبت به دریافت دسته چک های جدید اقدام کنند و تنها چک های قدیم در بانک صادرکننده امکان وصول خواهند داشت.
گفتنی است فرصت تعیین شده، نهایی و قطعی بوده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بانک ها و موسسات اعتباری بعد از مهلت زمانی فوق هیچ گونه مسئولیتی درخصوص کارسازی چک های غیر صیادی به صورت بین بانکی در سامانه چکاوک نداشته و تنها این دسته از چک ها در بانک صادر کننده امکان وصول خواهند داشت