به گزارش جامع خبر(جامع نیوز)از روابط عمومی شرکت بیمه تجارت نو در جلسه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ هیات مدیره این شرکت که با حضور تمام اعضای هیات مدیره برگزار شد، جناب آقای دکتر نیما نوراللهی به عنوان مدیرعامل بیمه تجارت نو منصوب گردید. ایشان دارای مدرک تحصیلی دکترا در رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی می باشد. […]

به گزارش جامع خبر(جامع نیوز)از روابط عمومی شرکت بیمه تجارت نو در جلسه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ هیات مدیره این شرکت که با حضور تمام اعضای هیات مدیره برگزار شد، جناب آقای دکتر نیما نوراللهی به عنوان مدیرعامل بیمه تجارت نو منصوب گردید.
ایشان دارای مدرک تحصیلی دکترا در رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی می باشد.
از جمله سوابق کاری ایشان می توان به عضویت در هیات مدیره بیمه آسیا، معاونت مالی و اقتصادی بیمه آسیا، معاونت توسعه و برنامه ریزی بیمه آسیا، معاونت امور توسعه بازار و شبکه فروش بیمه آسیا، عضویت در هیات مدیره بیمه اتکایی امین، مدیر منابع انسانی بیمه ملت، مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارگزاری بیمه ایرانیان، مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارگزاری بیمه صنعت نفت و … اشاره نمود.