جامع خبر(جامع نیوز):کارشناسان حقوقی بانک قرض الحسنه رسالت در نشستی با محوریت بانکداری اجتماعی شرکت کردند. به گزارش پایگاه خبری جامع خبربه نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت ، صنعتی فرد مدیر اعتبارات و حقوقی بانک در این نشست با اشاره به لزوم گسترش فعالیت های بانکداری اجتماعی در راستای نیل به اهداف […]

جامع خبر(جامع نیوز):کارشناسان حقوقی بانک قرض الحسنه رسالت در نشستی با محوریت بانکداری اجتماعی شرکت کردند.

به گزارش پایگاه خبری جامع خبربه نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت ، صنعتی فرد مدیر اعتبارات و حقوقی بانک در این نشست با اشاره به لزوم گسترش فعالیت های بانکداری اجتماعی در راستای نیل به اهداف ترسیم شده افق ۱۴۰۰ ، بر ضرورت آشنایی همکاران حقوقی با خدمات نوین بانکداری اجتماعی به منظور تصحیح و تسریع فرآیندها تاکید کرد.
در این نشست همچنین اکبری معاون مرکز بام به بیان موضوعات اساسی و کاربردی در زمینه خدمات بانکداری اجتماعی و راه های تحقق اهداف سیستم بانکداری اجتماعی متمرکز پرداخت.
در ادامه این نشست که در سالن همایش هتل ورزش برگزار شد،کارشناسان حقوقی استان ها با مشارکت مدیریت برنامه ریزی و توسعه در گفتگوهای گروهی شرکت کردند . در پایان جلسه نیز صنعتی فرد و آذربرزین به سوالات همکاران حقوقی استان ها پاسخ دادند.