به گزارش جامع خبر(جامع نیوز)از روابط عمومی بانکپارسیان،، مجمع عمومی سالانه کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ششم شهریور ماه تشکیل شده و افزون بر رسیدگی به صورت های مالی و تصویب آنها، براساس انتخاباتی که با حضور تمامی اعضای کانون به عمل آمد، ضمن قدردانی از تلاش های دکتر کورش پرویزیان درسمت ریاست […]

به گزارش جامع خبر(جامع نیوز)از روابط عمومی بانکپارسیان،، مجمع عمومی سالانه کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ششم شهریور ماه تشکیل شده و افزون بر رسیدگی به صورت های مالی و تصویب آنها، براساس انتخاباتی که با حضور تمامی اعضای کانون به عمل آمد، ضمن قدردانی از تلاش های دکتر کورش پرویزیان درسمت ریاست کانون در دوره پیشین، برای چهارمین دوره پیاپی وی با اجماع آرا، به عنوان رییس دوره ای شورای کانون برگزیده شد. در این جلسه، همچنین دکتر جمشیدی نیز برای سومین بار به سمت دبیر کل کانون انتخاب شد. کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با ۱۹ عضو فعال از بانک ها و موسسات اعتباری ، فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ و با حضور ۴ بانک و یک موسسه اعتباری آغاز کرد و در این سال ها همواره تصمیمات و برنامه ریزی هایی در راستای کمک به رشد و توسعه اقتصادی از طریق ارائه خدمات بانکی بهترو هماهنگ میان اعضای کانون داشته است.